Routing, licht, sfeer, uitstraling: alles kan kloppen in een ruimte. En toch kunnen gebruikers diezelfde ruimte gaan mijden. De vaak vergeten factor? Akoestiek. De akoestische eigenschappen van een ruimte zijn een factor die ertoe doet. Ter illustratie: uit onderzoek blijkt dat docenten maar liefst tíen hartslagen per minuut méér hebben in een lokaal met slechte akoestiek. Ontwerpdingetje…

Geluid is – dat weet iedereen – niets anders dan trillingen. Trillingen die in een ruimte weerkaatst kunnen worden, maar ook geabsorbeerd. Dat heeft alles te maken met fysieke eigenschappen van de ruimte, zoals het volume, de positie en omvang van oppervlakten én de aanwezige materialen. Dáár blijkt de ontwerper dus de componist van de akoestiek te zijn. Sterker nog: de regisseur van welzijnsaspecten. Uit onderzoek blijkt dat goede akoestiek namelijk voor betere werkprestaties zorgt. Het brengt rust en kalmte. En draagt zo bewezen bij aan een lager ziekteverzuim.

Zeker in dynamische omgevingen vraagt akoestiek veel aandacht. Denk aan de onderwijsruimten, waar verbinding tussen studenten en docenten, onderzoekers en werkveld op een organische manier tot stand komt. De docent die lesgeeft moet goed verstaanbaar zijn. De mensen die in informeel overleg zijn, willen voldoende akoestische privacy. En iedereen wil een zekere rust; verstaanbaar zijn zonder het achtergrondgeluid te moeten overschreeuwen. Datzelfde geldt voor werkomgevingen met veel informeel overleg en persoonlijke interacties. Een kantoor mag bruisen. Maar ‘bruisen’ mag niet gelijk zijn aan akoestische onrust. Concentratie en toewijding zijn in elke kennisintensieve omgeving van groot belang. 

“Het is super fascinerend hoe het menselijk brein reageert op atmosferen.”

Antoinette Broens Interieurarchitect

De ontwerpers van Speez beschouwen de gewenste akoestiek dan ook als een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. Het vraagt creativiteit de akoestiek te optimaliseren én tegelijk de esthetische kwaliteit te waarborgen. Maar elke uitdaging is een kans. Het is niet zelden de akoestiek die stimuleert tot toepassing van gevarieerde materialen. Daar houden we van bij Speez. Design is er om te benutten.