Welzijn. Dat is niet zomaar een privéaangelegenheid voor mensen. Iets voor thuis. Integendeel. Juist de verblijfsomgeving buítenshuis is een belangrijk ingrediënt van welzijn. Dat geldt voor medewerkers, studenten, bezoekers en cliënten van allerlei organisaties. Daarom zien wij ‘wellbeing’ als een cruciaal aspect van interieurdesign!

Het welbevinden van mensen is een optelsom van vele variabelen. En om met de deur in huis te vallen: een interieur dat bijdraagt aan dat welbevinden, is eveneens een optelsom van vele variabelen. Nee, het gaat niet alleen om de ergonomische bureaustoel of de statafel. Het gaat niet alleen om voldoende daglicht en zuurstof. Het concept ‘wellbeing’ omvat veel meer variabelen die direct bijdragen aan ons welzijn.

Een interieur kan direct en indirect bijdragen aan welzijn. Direct door in bepaalde behoeften te voorzien. De behoefte aan gezonde, zuurstofrijke lucht bijvoorbeeld. De behoefte aan verlichting die aansluit bij het natuurlijke ritme van de lichaamsklok. Of de behoefte aan transparantie, een goede akoestiek en een sfeervolle omgeving. Bij het ontwerpen van interieurs en verlichting zijn dit basale factoren. Essentieel voor het welzijn van de gebruikers van de ruimte. 

Er zijn ook aspecten van het interieur die indirect bijdragen aan welzijn. Indirect, omdat ze nog een actie vragen van de gebruiker en zelfs uitdagen tot gezond gedrag. Denk aan indelingen en meubels die aanzetten tot gevarieerde lichaamshoudingen en de nodige beweging. Of aan een presentatie van gezonde voeding die de consumptie ervan stimuleert. Of aan een routing die persoonlijke ontmoetingen bevordert. Op díe manier een interieur ontwerpen, is in zekere zin het ontwerpen van gedrag. Een fascinerende kant van het vak, waarvan het belang in steeds meer organisaties wordt onderkend. 

Het ‘thuiswerken op kantoor’ vraagt om andere werkruimten. Flexibel in te delen, activerend, informeel, met plaatsen waar opperste concentratie geboden is én ruimte voor fun.